Начин на плаќање

– со платежни картички преку ПОС терминалот

– фактура

– при подигање на производот