Категорија:

Kутија за цвеќе

120ден

– Кутија за букет цвеќе-

Октагон Прима

Друшто за трговија и услуги Октагон Прима ДОО е компанија која е формирана и постои на пазарот на Република Северна Македонија од 2012 година. Во изминативе години со упорна работа и голем ентузијазам успеаа да се наметнат на пазарот како една од водечките компании за канцелариски материјали, рекламен и промотивен материјал и печатарски услуги.